Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu 
2014-04-01 10:54:27 programajánló

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy az óvodai beiratkozás a 2014/2015-ös nevelési évre Dávod Község Önkormányzata által fenntartott Dávodi Forrás Óvodában (6524 Dávod, József A. u. 15.) az alábbi idõpontokban lesz:


2014. május 12-én  9 - 12 óráig
és
2014. május 13-án 13 – 16 óráig

  1. Kötelezõ beíratni azt a gyermeket, aki 2014. évben betölti az 3. életévét és még nem járt óvodába
  2. Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik
    - a felvételtõl számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, feltéve, ha már az összes óvodaköteles gyermek felvételt nyert az óvodába

Dávod Község közigazgatási területén a kötelezõ felvételt biztosító óvoda a Dávodi Forrás Óvoda 6524 Dávod, József A. u. 15. A felvételrõl az óvodavezetõ dönt, melyrõl írásban értesíti a szülõt 2014. május 29-ig. Az óvoda döntése ellen a szülõ eljárást megindító kérelmet nyújthat be a közléstõl számított 15 napon belül az óvodavezetõhöz, aki az ügy összes iratával együtt megküldi a kérelmet a Fenntartó önkormányzat jegyzõjéhez.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- a szülõ személyazonosításra alkalmas, a szülõ nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülõnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

A 2012. évi II. törvény 247.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:
Az a szülõ vagy törvényes képviselõ
a) aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlõdését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítõ foglalkozásokról, illetõleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelezõ tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékûnél többet mulaszt,
szabálysértést követ el.

12-06 09:32 A Fókusz Takarék tájékoztatója

11-30 11:08 Adventi Gyertyagyújtás

11-30 10:48 Bursa tájékoztatás a 2019. évi fordulóról

10-31 09:56 HIRDETMÉNY

10-05 09:20 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019

08-24 12:23 Dózsa György utca útépítési munkából adódó útlezárás

07-17 09:24 Evangéliumi Gyermekhét

06-29 08:38 Tájékoztatás

05-18 12:26 Pályázat DÁVOD GONDOZÁSI KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére

01-03 15:11 Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

12-01 09:11 Adventi Gyertyagyújtás

11-09 10:05 Meghívó 2017.11.27

09-27 12:14 Európa vidéken - vidék Európában

08-09 14:19 Dávodi Napok 2017

12-06 08:59 Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

11-30 10:57 Közmeghallgatás 2018.

11-07 10:16 Bursa határidő változás

10-12 09:27 Szociális célú tüzifa támogatás

09-11 15:00 Közlemény

08-14 15:02 Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről

07-04 09:35 Dávodi Napok 2018

05-23 14:38 MOBIL KORMÁNYABLAK

03-23 11:39 Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési választásokról

12-01 12:07 Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

12-01 08:41 TÁJÉKOZTATÁS

10-03 16:16 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018

08-15 15:30 Hirdetmény

05-10 16:20 Hirdetmény

© Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu