Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu 

2014-04-01 10:54:27 programajánló

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy az óvodai beiratkozás a 2014/2015-ös nevelési évre Dávod Község Önkormányzata által fenntartott Dávodi Forrás Óvodában (6524 Dávod, József A. u. 15.) az alábbi idõpontokban lesz:


2014. május 12-én  9 - 12 óráig
és
2014. május 13-án 13 – 16 óráig

  1. Kötelezõ beíratni azt a gyermeket, aki 2014. évben betölti az 3. életévét és még nem járt óvodába
  2. Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik
    - a felvételtõl számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, feltéve, ha már az összes óvodaköteles gyermek felvételt nyert az óvodába

Dávod Község közigazgatási területén a kötelezõ felvételt biztosító óvoda a Dávodi Forrás Óvoda 6524 Dávod, József A. u. 15. A felvételrõl az óvodavezetõ dönt, melyrõl írásban értesíti a szülõt 2014. május 29-ig. Az óvoda döntése ellen a szülõ eljárást megindító kérelmet nyújthat be a közléstõl számított 15 napon belül az óvodavezetõhöz, aki az ügy összes iratával együtt megküldi a kérelmet a Fenntartó önkormányzat jegyzõjéhez.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- a szülõ személyazonosításra alkalmas, a szülõ nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülõnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

A 2012. évi II. törvény 247.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:
Az a szülõ vagy törvényes képviselõ
a) aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlõdését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítõ foglalkozásokról, illetõleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelezõ tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékûnél többet mulaszt,
szabálysértést követ el.

01-03 15:11 Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

12-01 09:11 Adventi Gyertyagyújtás

11-09 10:05 Meghívó 2017.11.27

09-27 12:14 Európa vidéken - vidék Európában

08-09 14:19 Dávodi Napok 2017

03-24 13:21 Óvodavezetö pályázat

02-10 09:18 M E G H Í V Ó a Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. február 13-án (hétfő) 17 óra-kor tartandó ülésére

12-05 11:55 TÁJÉKOZTATÁS

11-07 13:18 Szociális célú tüzifa támogatás

10-03 17:26 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017

08-25 11:45 NÉPSZAVAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

06-21 11:48 Meghívó

04-28 09:00 Tájékoztató

03-09 09:46 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

11-24 11:52 Dávod Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatás

10-12 14:44 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016

12-01 12:07 Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

12-01 08:41 TÁJÉKOZTATÁS

10-03 16:16 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018

08-15 15:30 Hirdetmény

05-10 16:20 Hirdetmény

03-01 11:28 Tájékoztató és igényfelmérés a bölcsődei ellátásról

12-15 14:19 Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

11-14 15:12 Meghívó 2016.11.21

11-07 11:55 TÁJÉKOZTATÓ Bajai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

09-20 15:44 Rendőrség határvadász toborzás

07-21 09:00 Dávodi Napok 2016

06-21 10:23 A helyi Baptista Gyülekezet közleménye

03-09 09:53 Közlemény az óvodai beíratkozásról

02-23 15:45 Hirdetmény

11-11 06:30 Szociális célú tüzifa támogatás

© Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu