Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu 

2013-01-10 14:34:19 programajánló

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat — a szociális célú tûzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítõ támogatással együtt rendelkezésre álló keret mértékéig — a rászorulóknak természetbeni szociális tûzifa támogatást biztosít.

Természetbeni szociális tûzifa támogatásra jogosult az a személy, aki 
     a) akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, illetve egyedül élõ, vagy gyermekét egyedül nevelõ esetén pedig havi jövedelme az öregségi nyugdíj 200 %-át nem haladja meg.
     b) lakása fával fûthetõ és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fûtõberendezéssel, és
     c) a háztartásban élõ személyek egyikének sincs birtokában 2 m3-nél több tûzifa.

Háztartásonként csak egy személy igényelhet támogatást, támogatásként legalább 1 m3, de legfeljebb 3 m3 tûzifa adható.

A tûzifa kiszállításáról — a szociális célú tûzifa támogatás megállapítását követõ három napon belül — az önkormányzat gondoskodik, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.

A támogatás megállapításakor — a rendelkezésre álló keretet figyelembe véve — elõnyben kell részesíteni azt a jogosultat, aki
     a) krónikus betegségben szenved, illetve tartós beteg 
     b) háztartásában több gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket tart el,
     c) aktív korúak ellátására,
     d) idõskorúak ellátására, vagy
     e) lakásfenntartási támogatásra
is jogosult.

Az önkormányzat a fûtési idényre vonatkozó keretet és az igénylés feltételeit, módját közzéteszi.

A támogatás iránti kérelmet január 30-ig lehet benyújtani.

Kérelem                               Tájékoztató                               Helyi rendelet

12-01 12:07 Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

12-01 08:41 TÁJÉKOZTATÁS

10-03 16:16 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018

08-15 15:30 Hirdetmény

05-10 16:20 Hirdetmény

03-01 11:28 Tájékoztató és igényfelmérés a bölcsődei ellátásról

12-15 14:19 Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

11-14 15:12 Meghívó 2016.11.21

11-07 11:55 TÁJÉKOZTATÓ Bajai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

09-20 15:44 Rendőrség határvadász toborzás

07-21 09:00 Dávodi Napok 2016

06-21 10:23 A helyi Baptista Gyülekezet közleménye

03-09 09:53 Közlemény az óvodai beíratkozásról

02-23 15:45 Hirdetmény

11-11 06:30 Szociális célú tüzifa támogatás

09-15 10:06 Meghívó

12-01 09:11 Adventi Gyertyagyújtás

11-09 10:05 Meghívó 2017.11.27

09-27 12:14 Európa vidéken - vidék Európában

08-09 14:19 Dávodi Napok 2017

03-24 13:21 Óvodavezetö pályázat

02-10 09:18 M E G H Í V Ó a Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. február 13-án (hétfő) 17 óra-kor tartandó ülésére

12-05 11:55 TÁJÉKOZTATÁS

11-07 13:18 Szociális célú tüzifa támogatás

10-03 17:26 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017

08-25 11:45 NÉPSZAVAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

06-21 11:48 Meghívó

04-28 09:00 Tájékoztató

03-09 09:46 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

11-24 11:52 Dávod Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatás

10-12 14:44 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016

© Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu