Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu 
2013-07-15 11:01:14 programajánló

Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A . §. alapján
pályázatot hirdet a

DÁVOD GONDOZÁSI KÖZPONT

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama:
2013. 10. 01-tõl 2018. 09. 30-ig szól.

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6524 Dávod, József A. u. 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Idõsek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés.  Az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenõrzése, adatszolgáltatások teljesítése, nyilvántartások vezetése, jelentések készítése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény vezetése, képviselete, szakszerû és törvényes mûködtetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 4. melléklete vonatkozik.

Pályázati feltételek:

- Felsõfokú iskolai végzettség,
- büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történõ rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- a szociális ellátás területén szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

- helyi ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést igazoló okiratok másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen történõ megtárgyalásához vagy zárt ülés tartását kéri,
- szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat, illetve a mentességet igazoló okirat, illetve a megszerzésének vállalásáról történõ kötelezettségvállalás az 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 6. §. (6)-(7) bekezdésének megfelelõen

Egyéb információk:

- szolgálati lakást biztosítani nem tudunk

A beosztás betölthetõségének idõpontja:
A beosztás legkorábban 2013. október 1. napjától tölthetõ be

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás címére történõ megküldésével (6524 Dávod, Dózsa u. 61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:  1921/2013. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetõ

A pályázat benyújtásának határideje:  2013. augusztus 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt, valamint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet alapján, 2013. 09. 13-ig.

A pályázattal kapcsolatban további információ a pályázat elõkészítõjétõl, Szûcsné István Ilona jegyzõtõl kérhetõ a 0679481088-as telefonszámon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. 07. 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Dávod Önkormányzat hivatali hirdetõtáblája (polgármesteri hivatal épületében)
- www.davod.hu internetes
- Dunafalva Önkormányzat hivatali hirdetõtáblája (polgármesteri hivatal épületében)
- Szociális KÖZLÖNY

12-06 09:32 A Fókusz Takarék tájékoztatója

11-30 11:08 Adventi Gyertyagyújtás

11-30 10:48 Bursa tájékoztatás a 2019. évi fordulóról

10-31 09:56 HIRDETMÉNY

10-05 09:20 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019

08-24 12:23 Dózsa György utca útépítési munkából adódó útlezárás

07-17 09:24 Evangéliumi Gyermekhét

06-29 08:38 Tájékoztatás

05-18 12:26 Pályázat DÁVOD GONDOZÁSI KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére

01-03 15:11 Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

12-01 09:11 Adventi Gyertyagyújtás

11-09 10:05 Meghívó 2017.11.27

09-27 12:14 Európa vidéken - vidék Európában

08-09 14:19 Dávodi Napok 2017

12-06 08:59 Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

11-30 10:57 Közmeghallgatás 2018.

11-07 10:16 Bursa határidő változás

10-12 09:27 Szociális célú tüzifa támogatás

09-11 15:00 Közlemény

08-14 15:02 Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről

07-04 09:35 Dávodi Napok 2018

05-23 14:38 MOBIL KORMÁNYABLAK

03-23 11:39 Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési választásokról

12-01 12:07 Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

12-01 08:41 TÁJÉKOZTATÁS

10-03 16:16 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018

08-15 15:30 Hirdetmény

05-10 16:20 Hirdetmény

© Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu