Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu 
2021-06-08 11:08:52 programajánló

Önkormányzati rendeletek -> njt.hu

Dávod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Dávod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2017.(XII.5.) önkormányzati rendelete Dávod Község településképének védelméről

Településképi Arculati Kézikönyv 

DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2017.(IV.29.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 7/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2016.(III.25.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról.

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2015.(VII.2.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2014(XI.28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014(XI.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014(XI.28.) önkormányzati rendelete a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014. (V.07.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2013 ( XII.18.) önkormányzati rendelete a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2013.( XI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Dávod Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2013(III.18.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 9/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 7/2008.(X.01.) sz. képviselőtestületi rendelete a település szabályozási tervéről valamint a kapcsolódó helyi építési szabályzatról 

                       A 7/2008.(X.01.) sz. képviselőtestületi rendelethez tartozó, kapcsolódó dokumentumok itt érhetők el!

Dávod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a dávodi köztemető használatának rendjéről

Dávod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (X. 1.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Dávod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól

Dávod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1997. (V. 26.) számú önkormányzati rendelete a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről

© Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu