Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu 
2015-05-04 15:39:47 programajánló
2015-05-04 11:16:25 programajánló

Dávod Önkormányzat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A §. alapján

pályázatot hirdet

a

Dávodi Forrás Óvoda

óvodavezetö (magasabb vezetö)

beosztás ellátására

 

 

A közalkalmazotti jogviszony idötartama:

határozatlan és teljes munkaidöre szóló

 

A vezetöi megbízás idötartama:

2015. augusztus 1-töl 2020. július 31-ig szól

 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun Megye, 6524 Dávod, József A. u. 15.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetöi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetöi irányítása, az intézmény színvonalas, szakszerü és törvényes müködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény müködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései az irányadók.

 

Megbízás feltételei:

-          óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsöfokú végzettség és szakképzettség,

-          legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-          pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetöi szakképzettség,

-          magyar állampolgárság, büntetlen elöélet, cselekvöképesség

-          a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idöre, teljes munkaidöre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejüleg pedagógus munkakörbe történö, határozatlan idöre, teljes munkaidöre szóló alkalmazás

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetöi program, szakmai helyzetelemzésre épülö fejlesztési elképzelések,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-          iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,

-          nyilatkozat arra, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; a pályázata nyílt vagy zárt ülésen történö tárgyalását kéri; vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz

 

A munkakör betölthetöségének idöpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthetö be

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. június 3.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szücsné István Ilona jegyzö nyújt, a 06-79-481-088-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

-          postai úton, a pályázatnak Dávod Község Polgármesteri Hivatala címére történö megküldésével (6524 Dávod, Dózsa u. 61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplö azonosító számot:1432/2015., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezetö

-          A pályázatokat 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. július 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

szolgálati lakást biztosítani nem tudunk

 

A pályázati kiírás további közzététele:

      -    KÖZIGÁLLÁS publikálás idöpontja: 2015. május 4.

      -    Oktatási és Kulturális Közlöny 9. szám     

-       Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetötáblája

 

2015-04-23 08:39:25 programajánló
2015-04-21 11:37:29 programajánló

MEGHÍVÓ

a Dávod Önkormányzat Képviselötestületének
2015. április 27-én  (hétfö) 17 órakor 
tartandó közmeghallgatására

Meghívó

Minden érdeklödöt várunk!

2015-03-05 15:56:54 programajánló
2014-12-09 08:40:16 hírek
híre 
2014-10-06 13:55:10 hírek
híre 

DÁVOD Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára
a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév elsõ félévére vonatkozóan

2014-09-01 08:48:03 hírek
híre 

Dávod Község Helyi Választási Iroda Vezetõjének határozatáról

az egyéni listás képviselõjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról:

Közlemény

2014-07-22 09:05:23 hírek
híre 
2014-05-29 11:55:49 hírek
híre 
2014-02-13 09:29:12 hírek
híre 
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA határozata a Dávod Község Önkormányzatának Képviselõtestülete tagjainak számaról:

2013-12-03 11:49:07 hírek
híre 
Az adventi felkészülés legfontosabb állomása a község lakói számára az adventi vasárnap estéken tartott gyertyagyújtás.
Az idei évben elõször került sor Betlehem felállítására.
A rendezvényt Hirtenberg János Sándor polgármester nyitotta meg, majd átadta a szót Kamen Ferenc plébánosnak, aki katolikus szertartás szerint megszentelte az adventi koszorút.
Ezután Dóczi Ákos a dávodi baptista gyülekezet lelkipásztora osztotta meg adventi gondolatait, és a dávodi baptista kórus éneke zárta az ünnepséget. Az ünnepség után az Önkormányzat kaláccsal, meleg teával és egy kis forralt borral vendégelte meg a résztvevõ igen népes közösséget.
Reméljük, hogy a következõ három alkalommal is ilyen sokan vesznek részt a rendezvényen.
Ezúton is köszönjük azoknak a munkáját, akik részt vettek az ünnepség megszervezésében.

Képek

2013-11-22 11:03:24 hírek
híre 
2013-10-10 11:10:43 hírek
híre 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) részt vevõ gazdálkodók figyelmét, hogy szeptember 1. és november 30. között kell beküldeniük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (NÉBIH) az elõzõ, 2012/13-as gazdálkodási év Gazdálkodási naplójának (web-GN) egyes adatait.
2013-10-02 14:36:15 hírek
híre 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

További intézkedések a veszett rókák miatt
Legeltetési tilalom elrendelése és ebzárlat kiterjesztése a rókaimmunizálás területén

KÖZLEMÉNY

2013-08-30 11:37:55 hírek
hírek
KEOP II. fordul
KEOP II. forduló 
Tisztelt Lakosság!

Dávod Község Víziközmû-Társulat kéri minden tagját, hogy az ingatlanon belüli rákötések tekintetében legyenek türelemmel, társulatunk dolgozik azon, hogy megtámogassa a rákötés kiépítését azon tagjainak, akik a hozzájárulásukat az elõírtak szerint teljesítik vagy teljesítették!

Hirtenberg János Sándor
Intézõbizottság Elnöke

 

2013-08-27 10:22:24 hírek
híre 

Tisztelt Szülõk!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2013. szeptember 2-tõl abban az esetben tudunk gyermekük részére iskolai étkezés biztosítani, ha az ellátás iránti igényüket legkésõbb 2013.08.29-án (csütörtök) 16 óráig személyesen jelzik a Polgármesteri Hivatalban.

A jelzés szükséges akkor is, ha ingyenesen jogosultak az étkezésre.

Amennyiben a szülõ nem igényel ellátást gyermeke részére, abban az esetben nem részesül ellátásban (étkezésben).


Hirtenberg János Sándor
Polgármester

2013-07-23 10:43:37 hírek
híre 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a továbbiakban Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a  Ve. 351. §. (1) bekezdésének megfelelõen Dávod Község szavazóköreinek számát, sorszámát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen az alábbiak szerint állapítom meg:

Határozat
2013-07-08 09:36:35 hírek
híre 
Az aratással összefüggésben az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni az alapvetõ tûzvédelmi szempontokra vonatkozóan azzal, hogy 2013. június 20. és július 31.  között a tûzvédelmi szempontok megtartását a Katasztrófavédelmi szervezet fokozottan ellenõrzi.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az aratás idejére vonatkozó tûzvédelmi szabályokról további tájékoztatást találnak a Polgármesteri Hivatalok hirdetõtábláin.
2015-03-10 13:55:22 programajánló
2015-02-27 12:58:06 programajánló
2014-11-20 09:03:15 hírek
híre 

TÁJÉKOZTATÓ


DÁVOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕTESTÜLETE

2014. NOVEMBER 27-én /csütörtök/  16 órától 17 óráig


KÖZMEGHALLGATÁST


TART A POLGÁRMESTERI HIVATAL
TANÁCSKOZÓ TERMÉBEN.


A Közmeghallgatáson minden választópolgár, valamint helyben érdekelt szervezet képviselõje  közérdekû kérdést és javaslatot tehet.

 

 Hirtenberg János Sándor
      polgármester

2014-09-01 09:27:04 hírek
híre 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásáról:


Tájékoztató 

2014-07-24 10:36:22 hírek
híre 

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRÕL


Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén országos központi földi úton történõ szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 

A védekezés idõpontja: 2014. 07. 28. napján napnyugta utáni órákban (ezen napok egyikén)


Rossz idõ esetén a védekezést 2014. 07. 29-30. napján ugyanebben az idõben kerül elvégzésre.
 

Felhasználásra kerülõ vegyszer megnevezése:
Földi irtás esetén: K-othrin ULV

2014-06-25 10:06:39 hírek
híre 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 312. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben Dávod Községben valamennyi nemzetiség tekintetében a választópolgárok szavazására a Dávod Polgármesteri Hivatal épületét (6524 Dávod, Dózsa u. 61.) jelölöm ki.

2014-04-01 10:54:27 hírek
híre 
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy az óvodai beiratkozás a 2014/2015-ös nevelési évre Dávod Község Önkormányzata által fenntartott Dávodi Forrás Óvodában (6524 Dávod, József A. u. 15.) az alábbi idõpontokban lesz:


2014. május 12-én  9 - 12 óráig
és
2014. május 13-án 13 – 16 óráig

  1. Kötelezõ beíratni azt a gyermeket, aki 2014. évben betölti az 3. életévét és még nem járt óvodába
  2. Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik
    - a felvételtõl számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, feltéve, ha már az összes óvodaköteles gyermek felvételt nyert az óvodába

részletek

2014-01-16 14:21:14 hírek
híre 
2013-12-02 11:33:23 hírek
hírek
szociáli
szociális 
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dávod Önkormányzat  az 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján az idei évben is pályázatot nyújtott be szociális célú tûzifa támogatás igénylése céljából.  2013. november 11-én érkezett meg a támogatói okirat, mely szerint az idei évben önkormányzatunk 518.160,-Ft összegû vissza nem térítendõ egyszeri támogatásban részesült, melyet az önkormányzat 60 m3 lágylombos tûzifa vásárlásra használhat fel. A támogatás feltételeit az önkormányzat helyi rendeletben szabályozta, melyet ezúton közzéteszünk az igényléshez szükséges kérelem formanyomtatvánnyal együtt.
A kérelmeket 2013. december 2-tõl kezdõdõen folyamatosan a rendelkezésre álló keret erejéig lehet benyújtani.

Önkormányzati rendelet                    Kérelem

2013-11-21 15:16:37 hírek
híre 
2013-10-10 09:37:24 hírek
híre 

Dávod Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2014. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára
a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév elsõ félévére vonatkozóan 


Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

2013-09-16 15:26:49 hírek
híre 
Tisztelt Lakosság!

Ezúton közzéteszem a Dávodi Forrás Óvoda alapdokumentumait!

Sáfránné Orosz Verona
intézmény vezetõ

  

 

2013-08-29 10:43:30 hírek
híre 

A Gemenc Zrt. mint erdõgazdálkodó, és mint vadászatra jogosult a 2009. évi XXXVII. trv. az erdõrõl, az erdõ védelmérõl, és az erdõgazdálkodásról  94. §. (1) és a (2) bekezdése értelmében 2013.09.01-2013.09.30 közötti idõszakban minden nap délután 15.00- másnap délelõtt 9.00 óra közötti napszakban erdõlátogatási tilalmat rendel el a vagyonkezelésében lévõ erdõterület térképen megjelölt részein.

  

2013-08-14 14:54:08 hírek
híre 
2013-07-15 11:01:14 hírek
híre 

Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A . §. alapján
pályázatot hirdet a

DÁVOD GONDOZÁSI KÖZPONT

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére

© Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu