2014-12-09 08:40:16 hírek
híre 
2014-11-20 09:03:15 hírek
híre 

TÁJÉKOZTATÓ


DÁVOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE

2014. NOVEMBER 27-én /csütörtök/  16 órától 17 óráig


KÖZMEGHALLGATÁST


TART A POLGÁRMESTERI HIVATAL
TANÁCSKOZÓ TERMÉBEN.


A Közmeghallgatáson minden választópolgár, valamint helyben érdekelt szervezet képviselője  közérdekű kérdést és javaslatot tehet.

 

 Hirtenberg János Sándor
      polgármester

2014-10-06 13:55:10 hírek
híre 

DÁVOD Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.

  "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS                        "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS      "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

EPER-Bursa rendszer: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

További információ: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

2014-09-01 09:27:04 hírek
híre 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról:


Tájékoztató 

2014-07-24 10:36:22 hírek
híre 

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL


Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén országos központi földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 

A védekezés időpontja: 2014. 07. 28. napján napnyugta utáni órákban (ezen napok egyikén)


Rossz idő esetén a védekezést 2014. 07. 29-30. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.
 

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:
Földi irtás esetén: K-othrin ULV

2014-06-25 10:06:39 hírek
híre 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 312. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben Dávod Községben valamennyi nemzetiség tekintetében a választópolgárok szavazására a Dávod Polgármesteri Hivatal épületét (6524 Dávod, Dózsa u. 61.) jelölöm ki.

2014-04-01 10:54:27 hírek
híre 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás a 2014/2015-ös nevelési évre Dávod Község Önkormányzata által fenntartott Dávodi Forrás Óvodában (6524 Dávod, József A. u. 15.) az alábbi időpontokban lesz:


2014. május 12-én  9 - 12 óráig
és
2014. május 13-án 13 – 16 óráig

  1. Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2014. évben betölti az 3. életévét és még nem járt óvodába
  2. Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik
    - a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, feltéve, ha már az összes óvodaköteles gyermek felvételt nyert az óvodába

részletek

2014-01-16 14:21:14 hírek
híre 
2013-12-02 11:33:23 hírek
hírek
szociáli
szociális 
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dávod Önkormányzat  az 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján az idei évben is pályázatot nyújtott be szociális célú tűzifa támogatás igénylése céljából.  2013. november 11-én érkezett meg a támogatói okirat, mely szerint az idei évben önkormányzatunk 518.160,-Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatásban részesült, melyet az önkormányzat 60 m3 lágylombos tűzifa vásárlásra használhat fel. A támogatás feltételeit az önkormányzat helyi rendeletben szabályozta, melyet ezúton közzéteszünk az igényléshez szükséges kérelem formanyomtatvánnyal együtt.
A kérelmeket 2013. december 2-től kezdődően folyamatosan a rendelkezésre álló keret erejéig lehet benyújtani.

Önkormányzati rendelet                    Kérelem

2013-11-21 15:16:37 hírek
híre 
2013-10-10 09:37:24 hírek
híre 

Dávod Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2014. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan 


Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

2013-09-16 15:26:49 hírek
híre 
Tisztelt Lakosság!

Ezúton közzéteszem a Dávodi Forrás Óvoda alapdokumentumait!

Sáfránné Orosz Verona
intézmény vezető

  

 

2013-08-29 10:43:30 hírek
híre 

A Gemenc Zrt. mint erdőgazdálkodó, és mint vadászatra jogosult a 2009. évi XXXVII. trv. az erdőről, az erdő védelméről, és az erdőgazdálkodásról  94. §. (1) és a (2) bekezdése értelmében 2013.09.01-2013.09.30 közötti időszakban minden nap délután 15.00- másnap délelőtt 9.00 óra közötti napszakban erdőlátogatási tilalmat rendel el a vagyonkezelésében lévő erdőterület térképen megjelölt részein.

  

2013-08-14 14:54:08 hírek
híre 
2013-07-15 11:01:14 hírek
híre 

Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A . §. alapján
pályázatot hirdet a

DÁVOD GONDOZÁSI KÖZPONT

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére

2013-07-08 09:02:57 hírek
híre 
Valamennyi földhasználó feladata az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A parlagfüves területek ellenőrzését a vegetációs időszak befejezéséig külterületen a földhivatalok, belterületen a helyi önkormányzat jegyzője és a megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai ellenőrzik. A növényvédelmi bírság mértéke a védekezési kötelezettségelmulasztása esetén – a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően – 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak kell megfizetnie.


Klambauer Zsuzsanna
ÚMVP tanácsadó
+36 30/910 1989
klambauer.zsuzsanna@agrarkamara.hu

2013-06-20 15:33:54 hírek
híre 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BAJAI JÁRÁSI HIVATALA


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bajai Járási Hivatal szervezeti egységeinél

2013. július 1-jén hétfőn az ügyfélfogadás szünetel.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely a közigazgatási szerveknél munkaszüneti nap.
Megértésüket köszönjük!

 
     
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Bajai Járási Hivatala

2013-05-07 15:36:26 hírek
híre 
Dávod Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtartotta az második majálisát!

Programok voltak:

április 30-án:

        májusfa állítás

        képek

május 1-én:

        ünnepi megnyitó
        lángos evő verseny
        kötélhúzó verseny
        zságbaugrálás
        fekvőtámasz verseny
        ebéd
        a versenyek eredményhirdetése
        mulatság

        képek      eredmények

2013-04-20 07:47:59 programajánló

Figyelem !!!
Áthelyezés!

A Dávod Szebeni bolti buszmegálló
2013.04.22.  0700 órától
2013.04.23.  2400 óráig
áthelyezésre kerül a József Attila u. 36. szám (Gyógyszertár) elé.


Figyelem !!!
Ideiglenes megszűnés!

A Dávod felső (Tolbuhin u.) buszmegálló MEGSZŰNIK!
2013.04.22.  7 órától
2013.04.23.  24 óráig.

Megértésüket köszönjük.

2014-09-01 08:48:03 hírek
híre 

Dávod Község Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozatáról

az egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról:

Közlemény

2014-07-22 09:05:23 hírek
híre 
2014-05-29 11:55:49 hírek
híre 
2014-02-13 09:29:12 hírek
híre 
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA határozata a Dávod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tagjainak számaról:

2013-12-03 11:49:07 hírek
híre 
Az adventi felkészülés legfontosabb állomása a község lakói számára az adventi vasárnap estéken tartott gyertyagyújtás.
Az idei évben először került sor Betlehem felállítására.
A rendezvényt Hirtenberg János Sándor polgármester nyitotta meg, majd átadta a szót Kamen Ferenc plébánosnak, aki katolikus szertartás szerint megszentelte az adventi koszorút.
Ezután Dóczi Ákos a dávodi baptista gyülekezet lelkipásztora osztotta meg adventi gondolatait, és a dávodi baptista kórus éneke zárta az ünnepséget. Az ünnepség után az Önkormányzat kaláccsal, meleg teával és egy kis forralt borral vendégelte meg a résztvevő igen népes közösséget.
Reméljük, hogy a következő három alkalommal is ilyen sokan vesznek részt a rendezvényen.
Ezúton is köszönjük azoknak a munkáját, akik részt vettek az ünnepség megszervezésében.

Képek

2013-11-22 11:03:24 hírek
híre 
2013-10-10 11:10:43 hírek
híre 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) részt vevő gazdálkodók figyelmét, hogy szeptember 1. és november 30. között kell beküldeniük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (NÉBIH) az előző, 2012/13-as gazdálkodási év Gazdálkodási naplójának (web-GN) egyes adatait.
2013-10-02 14:36:15 hírek
híre 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

További intézkedések a veszett rókák miatt
Legeltetési tilalom elrendelése és ebzárlat kiterjesztése a rókaimmunizálás területén

KÖZLEMÉNY

2013-08-30 11:37:55 hírek
hírek
KEOP II. fordul
KEOP II. forduló 
Tisztelt Lakosság!

Dávod Község Víziközmű-Társulat kéri minden tagját, hogy az ingatlanon belüli rákötések tekintetében legyenek türelemmel, társulatunk dolgozik azon, hogy megtámogassa a rákötés kiépítését azon tagjainak, akik a hozzájárulásukat az előírtak szerint teljesítik vagy teljesítették!

Hirtenberg János Sándor
Intézőbizottság Elnöke

 

2013-08-27 10:22:24 hírek
híre 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2013. szeptember 2-től abban az esetben tudunk gyermekük részére iskolai étkezés biztosítani, ha az ellátás iránti igényüket legkésőbb 2013.08.29-án (csütörtök) 16 óráig személyesen jelzik a Polgármesteri Hivatalban.

A jelzés szükséges akkor is, ha ingyenesen jogosultak az étkezésre.

Amennyiben a szülő nem igényel ellátást gyermeke részére, abban az esetben nem részesül ellátásban (étkezésben).


Hirtenberg János Sándor
Polgármester

2013-07-23 10:43:37 hírek
híre 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a továbbiakban Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a  Ve. 351. §. (1) bekezdésének megfelelően Dávod Község szavazóköreinek számát, sorszámát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint állapítom meg:

Határozat
2013-07-08 09:36:35 hírek
híre 
Az aratással összefüggésben az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni az alapvető tűzvédelmi szempontokra vonatkozóan azzal, hogy 2013. június 20. és július 31.  között a tűzvédelmi szempontok megtartását a Katasztrófavédelmi szervezet fokozottan ellenőrzi.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az aratás idejére vonatkozó tűzvédelmi szabályokról további tájékoztatást találnak a Polgármesteri Hivatalok hirdetőtábláin.
2013-07-03 10:35:51 hírek
híre 

Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013-as évi adategyeztetési és tagdíjbevallási időszaka. A NAK minden tagját levélben értesíti és tájékoztatja a szükséges teendőkről. Amennyiben valakit a kamarai törvény nem kötelez a tagságra, úgy kérheti  a www.bevallasnak.hu üzenetküldőjén keresztül regisztrációjának a törlését és nem kell bevallást tennie.

Az adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje: 2013.júlis 31.
Interneten keresztül a www.bevallasnak.hu honlapon tehető meg
vagy
amennyiben az illetőnek nincs módja internetelérésen keresztül bevallásának elkészítésére, úgy felkeresheti személyesen a tanácsadói irodákat vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adott megyei igazgatóságát, ahol a munkatársak segítenek a kitöltésben.

2013-05-28 08:26:17 hírek
híre 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  - pollentérképről szóló - aktuális sajtóközleménye.
2013-05-06 10:04:15 hírek
hírek
KEOP II. fordul
KEOP II. forduló 

Figyelem !!!
Áthelyezés!

A Dávod Szebeni bolti buszmegálló
2013.05.07.  0 órától
2013.05.07.  24 óráig
áthelyezésre kerül a József Attila u. 36. szám (Gyógyszertár) elé.


Figyelem !!!
Ideiglenes megszűnés!

A Dávod felső (Tolbuhin u.) buszmegálló MEGSZŰNIK!
2013.05.07.  0 órától
2013.05.07.  24 óráig.

Megértésüket köszönjük.

© Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu