Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu 
2015-09-15 10:06:47 hírek
hírek
közérdek
közérdekű 
2015-09-15 09:49:05 hírek
hírek
közérdek
közérdekű 

Tisztelt Dávodiak!

Megkérjük azon lakosokat, akik
65. életévüket betöltötték és egyedül élnek, legyenek szívesek a Polgármesteri Hivatalban
Galló Emesénél jelentkezni személyesen vagy telefonon (79/481-088, 79/581-040)
2015. szeptember 30-ig!

Köszönettel:
Hirtenberg János Sándor
polgármester 

2015-08-14 08:46:03 hírek
hírek
közérdek
közérdekű 
2015-08-06 14:10:29 programajánló
2015-07-08 14:46:07 programajánló
2015-06-25 15:12:11 programajánló
Magyarország Kormánya elrendelte Magyarország területén történö csípöszúnyog gyérítést, melyhez fedezetet is biztosít.

A szúnyoggyérítések koordinálásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Föigazgatóság Gazdasági Ellátó Központját bízta meg, aki a szervezésre és lebonyolításra a SZEMP Air Konzorciumot, mint kivitelezöt és a Pannon-Bio-Kalibra Konzorciumot, mint szakértöt választották ki.

2015-06-08 10:51:49 programajánló
2015-05-04 15:39:47 programajánló
2015-04-23 08:39:25 programajánló
2015-03-10 13:55:22 programajánló
2015-02-27 12:58:06 programajánló
2014-11-20 09:03:15 hírek
híre 

TÁJÉKOZTATÓ


DÁVOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕTESTÜLETE

2014. NOVEMBER 27-én /csütörtök/  16 órától 17 óráig


KÖZMEGHALLGATÁST


TART A POLGÁRMESTERI HIVATAL
TANÁCSKOZÓ TERMÉBEN.


A Közmeghallgatáson minden választópolgár, valamint helyben érdekelt szervezet képviselõje  közérdekû kérdést és javaslatot tehet.

 

 Hirtenberg János Sándor
      polgármester

2014-09-01 09:27:04 hírek
híre 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásáról:


Tájékoztató 

2014-07-24 10:36:22 hírek
híre 

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRÕL


Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén országos központi földi úton történõ szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 

A védekezés idõpontja: 2014. 07. 28. napján napnyugta utáni órákban (ezen napok egyikén)


Rossz idõ esetén a védekezést 2014. 07. 29-30. napján ugyanebben az idõben kerül elvégzésre.
 

Felhasználásra kerülõ vegyszer megnevezése:
Földi irtás esetén: K-othrin ULV

2014-06-25 10:06:39 hírek
híre 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 312. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben Dávod Községben valamennyi nemzetiség tekintetében a választópolgárok szavazására a Dávod Polgármesteri Hivatal épületét (6524 Dávod, Dózsa u. 61.) jelölöm ki.

2014-04-01 10:54:27 hírek
híre 
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy az óvodai beiratkozás a 2014/2015-ös nevelési évre Dávod Község Önkormányzata által fenntartott Dávodi Forrás Óvodában (6524 Dávod, József A. u. 15.) az alábbi idõpontokban lesz:


2014. május 12-én  9 - 12 óráig
és
2014. május 13-án 13 – 16 óráig

  1. Kötelezõ beíratni azt a gyermeket, aki 2014. évben betölti az 3. életévét és még nem járt óvodába
  2. Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik
    - a felvételtõl számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, feltéve, ha már az összes óvodaköteles gyermek felvételt nyert az óvodába

részletek

2014-01-16 14:21:14 hírek
híre 
2013-12-02 11:33:23 hírek
hírek
szociáli
szociális 
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dávod Önkormányzat  az 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján az idei évben is pályázatot nyújtott be szociális célú tûzifa támogatás igénylése céljából.  2013. november 11-én érkezett meg a támogatói okirat, mely szerint az idei évben önkormányzatunk 518.160,-Ft összegû vissza nem térítendõ egyszeri támogatásban részesült, melyet az önkormányzat 60 m3 lágylombos tûzifa vásárlásra használhat fel. A támogatás feltételeit az önkormányzat helyi rendeletben szabályozta, melyet ezúton közzéteszünk az igényléshez szükséges kérelem formanyomtatvánnyal együtt.
A kérelmeket 2013. december 2-tõl kezdõdõen folyamatosan a rendelkezésre álló keret erejéig lehet benyújtani.

Önkormányzati rendelet                    Kérelem

2015-07-08 15:21:08 programajánló
2015-07-07 14:11:30 programajánló
2015-06-23 14:52:18 programajánló
2015-05-28 14:05:16 programajánló
2015-05-04 11:16:25 programajánló

Dávod Önkormányzat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A §. alapján

pályázatot hirdet

a

Dávodi Forrás Óvoda

óvodavezetö (magasabb vezetö)

beosztás ellátására

2015-04-21 11:37:29 programajánló

MEGHÍVÓ

a Dávod Önkormányzat Képviselötestületének
2015. április 27-én  (hétfö) 17 órakor 
tartandó közmeghallgatására

Meghívó

Minden érdeklödöt várunk!

2015-03-05 15:56:54 programajánló
2014-12-09 08:40:16 hírek
híre 
2014-10-06 13:55:10 hírek
híre 

DÁVOD Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára
a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév elsõ félévére vonatkozóan

2014-09-01 08:48:03 hírek
híre 

Dávod Község Helyi Választási Iroda Vezetõjének határozatáról

az egyéni listás képviselõjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról:

Közlemény

2014-07-22 09:05:23 hírek
híre 
2014-05-29 11:55:49 hírek
híre 
2014-02-13 09:29:12 hírek
híre 
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA határozata a Dávod Község Önkormányzatának Képviselõtestülete tagjainak számaról:

2013-12-03 11:49:07 hírek
híre 
Az adventi felkészülés legfontosabb állomása a község lakói számára az adventi vasárnap estéken tartott gyertyagyújtás.
Az idei évben elõször került sor Betlehem felállítására.
A rendezvényt Hirtenberg János Sándor polgármester nyitotta meg, majd átadta a szót Kamen Ferenc plébánosnak, aki katolikus szertartás szerint megszentelte az adventi koszorút.
Ezután Dóczi Ákos a dávodi baptista gyülekezet lelkipásztora osztotta meg adventi gondolatait, és a dávodi baptista kórus éneke zárta az ünnepséget. Az ünnepség után az Önkormányzat kaláccsal, meleg teával és egy kis forralt borral vendégelte meg a résztvevõ igen népes közösséget.
Reméljük, hogy a következõ három alkalommal is ilyen sokan vesznek részt a rendezvényen.
Ezúton is köszönjük azoknak a munkáját, akik részt vettek az ünnepség megszervezésében.

Képek

2013-11-22 11:03:24 hírek
híre 
© Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu