Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu 
2015-11-24 11:52:24 programajánló

DÁVOD ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL


MEGHÍVÓ

A Dávod Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2015. november 26-án 15 órakor tartandó közmeghallgatására

Az ülés helye: Községháza ülésterme

N A P I R E N D:

 1./Tájékoztató a Dávod Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről és a 2016. évi elképzelésekről, tervekről
 Előadó: Bakó Andrea elnök

 2./Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok

 

Dávod, 2015. november 23.


   Bakó Andrea
           elnök

2015-11-11 06:30:38 programajánló
2015-10-12 14:44:48 programajánló

Dávod Község Önkormányzata az Emberi Eröforrások Minisztériumával
együttmüködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsöoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsöoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmüködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ök a meglévö felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követöen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenörzését, feltöltését követöen a pályázati ürlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minösül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történö benyújtásának
határideje: 2015. november 9.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

          
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS                                          "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

EPER-Bursa rendszer: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

További információ: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

2015-09-15 10:06:47 programajánló
2015-08-14 08:46:03 programajánló
2015-07-08 15:21:08 programajánló
2015-07-07 14:11:30 programajánló
2015-06-23 14:52:18 programajánló
2015-05-28 14:05:16 programajánló
2015-05-04 11:16:25 programajánló

Dávod Önkormányzat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A §. alapján

pályázatot hirdet

a

Dávodi Forrás Óvoda

óvodavezetö (magasabb vezetö)

beosztás ellátására

2015-04-21 11:37:29 programajánló

MEGHÍVÓ

a Dávod Önkormányzat Képviselötestületének
2015. április 27-én  (hétfö) 17 órakor 
tartandó közmeghallgatására

Meghívó

Minden érdeklödöt várunk!

2015-03-05 15:56:54 programajánló
2014-12-09 08:40:16 programajánló
2014-10-06 13:55:10 programajánló

DÁVOD Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára
a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév elsõ félévére vonatkozóan

2014-09-01 08:48:03 programajánló

Dávod Község Helyi Választási Iroda Vezetõjének határozatáról

az egyéni listás képviselõjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról:

Közlemény

2014-07-22 09:05:23 programajánló
2014-05-29 11:55:49 programajánló
2014-02-13 09:29:12 programajánló
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA határozata a Dávod Község Önkormányzatának Képviselõtestülete tagjainak számaról:

2015-09-15 09:49:05 programajánló

Tisztelt Dávodiak!

Megkérjük azon lakosokat, akik
65. életévüket betöltötték és egyedül élnek, legyenek szívesek a Polgármesteri Hivatalban
Galló Emesénél jelentkezni személyesen vagy telefonon (79/481-088, 79/581-040)
2015. szeptember 30-ig!

Köszönettel:
Hirtenberg János Sándor
polgármester

2015-08-06 14:10:29 programajánló
2015-07-08 14:46:07 programajánló
2015-06-25 15:12:11 programajánló
Magyarország Kormánya elrendelte Magyarország területén történö csípöszúnyog gyérítést, melyhez fedezetet is biztosít.

A szúnyoggyérítések koordinálásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Föigazgatóság Gazdasági Ellátó Központját bízta meg, aki a szervezésre és lebonyolításra a SZEMP Air Konzorciumot, mint kivitelezöt és a Pannon-Bio-Kalibra Konzorciumot, mint szakértöt választották ki.

2015-06-08 10:51:49 programajánló
2015-05-04 15:39:47 programajánló
2015-04-23 08:39:25 programajánló
2015-03-10 13:55:22 programajánló
2015-02-27 12:58:06 programajánló
2014-11-20 09:03:15 programajánló

TÁJÉKOZTATÓ


DÁVOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕTESTÜLETE

2014. NOVEMBER 27-én /csütörtök/  16 órától 17 óráig


KÖZMEGHALLGATÁST


TART A POLGÁRMESTERI HIVATAL
TANÁCSKOZÓ TERMÉBEN.


A Közmeghallgatáson minden választópolgár, valamint helyben érdekelt szervezet képviselõje  közérdekû kérdést és javaslatot tehet.

 

 Hirtenberg János Sándor
      polgármester

2014-09-01 09:27:04 programajánló

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásáról:


Tájékoztató 

2014-07-24 10:36:22 programajánló

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRÕL


Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén országos központi földi úton történõ szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 

A védekezés idõpontja: 2014. 07. 28. napján napnyugta utáni órákban (ezen napok egyikén)


Rossz idõ esetén a védekezést 2014. 07. 29-30. napján ugyanebben az idõben kerül elvégzésre.
 

Felhasználásra kerülõ vegyszer megnevezése:
Földi irtás esetén: K-othrin ULV

2014-06-25 10:06:39 programajánló

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 312. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben Dávod Községben valamennyi nemzetiség tekintetében a választópolgárok szavazására a Dávod Polgármesteri Hivatal épületét (6524 Dávod, Dózsa u. 61.) jelölöm ki.

2014-04-01 10:54:27 programajánló
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy az óvodai beiratkozás a 2014/2015-ös nevelési évre Dávod Község Önkormányzata által fenntartott Dávodi Forrás Óvodában (6524 Dávod, József A. u. 15.) az alábbi idõpontokban lesz:


2014. május 12-én  9 - 12 óráig
és
2014. május 13-án 13 – 16 óráig

  1. Kötelezõ beíratni azt a gyermeket, aki 2014. évben betölti az 3. életévét és még nem járt óvodába
  2. Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik
    - a felvételtõl számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, feltéve, ha már az összes óvodaköteles gyermek felvételt nyert az óvodába

részletek

2014-01-16 14:21:14 programajánló
© Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu